23 September 2017 - شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
واکنش ترکان به وزیرصنعت:آنقدر بی هوا حرف نزن، یک جايی از كوره در ميرم!