16 January 2018 - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
واکنش ترکان به وزیرصنعت:آنقدر بی هوا حرف نزن، یک جايی از كوره در ميرم!