18 November 2017 - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
هشداربه مقامات سیاسی شمال عراق