22 September 2017 - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
کشف ۸۵ هزار حلقه لوح فشرده بازی های غیرمجاز در اورمیه