22 September 2017 - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
توضیح وزارت اطلاعات درباره اقدامات گروه تکفیری «توحید و جهاد»