16 January 2018 - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
توضیح وزارت اطلاعات درباره اقدامات گروه تکفیری «توحید و جهاد»