16 January 2018 - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
اختصاص قطعه ای از آرامگاه ارومیه برای هنرمندان در دستور کار ویژه قرار گیرد