20 November 2017 - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
اختصاص قطعه ای از آرامگاه ارومیه برای هنرمندان در دستور کار ویژه قرار گیرد