20 November 2017 - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
«بارزانیستان»؛ بُعد «کُرد»ی فلسفه «پیدایش داعش»