16 January 2018 - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
فراموش کرده اند؛ اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی‌توانستیم صادر کنیم