22 September 2017 - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
واکنش روح الله ونادر به درگیری درآذربایجان