23 September 2017 - شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
ترکیه جنگنده روسی را درمرزخودسرنگون کرد+فیلم